Ülés ideje: 2017.08.31. 09:00
Ülés helye: Városháza Nagytanácstermében (Debrecen, Piac u. 20. szám)

A napirendi pontok a következők:

1. A város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010. (VII. 14.) önkormányzati rendelet és az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról szóló 27/2016. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása
 
2. A Sípos Utcai Óvoda magasabb vezetőjének megbízása
 
3. Pályázat benyújtása fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltató befogadására és állami támogatására
 
4. „Jedlik Ányos Terv – Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” tárgyú nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötése
 
5. Előzetes kötelezettségvállalás a víziközmű-szolgáltatás gördülő fejlesztési terv, beruházási terv egyes elemeihez szükséges fedezet biztosításáról 2018-2032 évek közötti időszakra
 
6. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. alapszabályának módosítása
 
7. „A Debrecen, Barna u. 23. szám alatt található, kialakítás alatt álló 9386/4 hrsz-ú ingatlan értékesítése” tárgyú nyilvános pályázat eredménytelenné nyilvánítása és új nyilvános pályázat kiírása
 
8. Hozzájárulás a W. W. IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező 21359/3 hrsz-ú, a valóságban Debrecen, Békessy Béla utca – Böszörményi út sarkán található ingatlanra történő zálogjog bejegyzéséhez
 
9. A Debreceni Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződések módosítása
 
10. Ingatlanok hasznosítási jogának az intézményi gyermekétkeztetési feladat ellátása érdekében történő biztosításával összefüggő határozatok módosítása
 
11. Ingó vagyontárgyak vagyonkezelésbe adása a Debreceni Intézményműködtető Központ részére
 
12. A Debrecen-Józsa, Gönczy Pál utca mentén található Debrecen külterület 0142/161 hrsz. alatti ingatlanon elhelyezkedő 2 db műfüves futballpálya ingyenes hasznosításba adása a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. részére
 
13. Szabó Magda szobor elhelyezése a Kossuth téren. A szobor tervét E. Lakatos Aranka készítette. Mérete életnagyságúnál kicsit nagyobb és egy padon ülve ábrázolja a 100 éve született írónőt. 
 
14. Emlékmű felállítása a reformáció 500 és a Magyarországi Református Egyház 450 éves évfordulójának tiszteletére
 
15. Közterületek elnevezése