Közleményük emlékeztet rá, hogy a Debreczeni Magyar Királyi Tudományegyetem 1912-ben gróf Zichy János vallás- és közoktatásügyi miniszterségének idején öt karral - református hittudományi kar, jog- és államtudományi kar, orvostudományi kar, bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar, valamint mennyiség- és természettudományi kar - alakult. Működését azonban csak két évvel később, 1914-ben kezdte meg három karral, a természettudományi kar (TTK) pedig a II. világháborút követően, 1949-ben jött létre.
 
Alapításának 70. évfordulója alkalmából október 4-én, pénteken ünnepséggel kezdi a TTK jubileumi programsorozatát, amely a félév során neves kutatók, szakemberek előadásaival, valamint a tudomány napján a kar oktatási-kutatási műhelyeinek bemutatkozásával folytatódik.
 
"A természettudományi és technológiai kar fennállása óta mindig is a legmagasabb szintű oktatási és kutatási tevékenységre törekedett. Ezt jelzi az elmúlt évtizedekben a kar iskolateremtő tevékenysége révén létrejött tudományos műhelyek sora, akár a biológia, fizika, földtudomány, kémia vagy matematika területére gondolunk" - idézi az egyetem közleménye a kar dékánját.
 
Kun Ferenc szerint "ez a kiemelkedő természettudományos tudásbázis tette lehetővé, hogy - a kor ipari kihívásaira válaszul - a kar létrehozza mérnökképzéssel foglalkozó technológiai szárnyát".
 
Emiatt döntöttek úgy, hogy az évforduló alkalmából a természettudományok egy-egy területének jeles képviselőjét hívják meg előadást tartani, valamint teret adnak saját kutatóiknak, hogy bemutassák munkájukat.
 
Kun Ferenc hozzátette: az évfordulós programsorozat mellett a TTK hagyományos rendezvényeit is megtartják. Ezek sorában ebben az évben is várják a felvételi előtt álló középiskolásokat az iTT Kutathatsz természettudományos és mérnöki fesztiválra, a Mi a pálya? pályaválasztási rendezvényre, illetve a TTK duális képzési információs napra, a kar hallgatói pedig a TTK szakmai napon szerezhetnek információkat az előttük álló gyakornoki és karrierlehetőségekről.