A program célja a kertségek infrastrukturális ellátottságának növelése, amelybe beletartozik többek között a csapadékvíz elvezetés, földút stabilizáció, kerékpárút építés, nagyfelületű aszfaltozás, valamint a lakossági kezdeményezésre önkormányzati forrásból megvalósuló kertségi útépítés is.

1. Lakossági kezdeményezésre megvalósuló útépítések.

2016-ban kezdeményezte a Fidesz-KDNP frakció, hogy az úgynevezett lakossági önerős útépítésekhez ne kérjen önerőt az utcában lakóktól. Így azóta egy-egy lakóközösség anyagi hozzájárulása nélkül épülhet szilárd útburkolatú út. 2017. évi költségvetésben 600 millió forintos keretet különítettek el a lakossági kezdeményezésre megvalósuló útépítésekre.

Idén eddig a Szeged utca II. üteme készült el, az utca teljes hosszában kiépített zárt csapadékvíz elvezetéssel együtt, összesen 760 m hosszban.

A kivitelezés két ütemben valósult meg. Az I. ütem (Korcsolyás utcától a Boróka utcáig) 240 m hosszban 2015 decemberében készült el, amely magába foglalta a kétrétegű útburkolat megépítését és a burkolatról lefolyó csapadékvizek összegyűjtésére szolgáló nyílt árkok kialakítását is. Az I. ütem kivitelezési költsége bruttó 40 millió forint volt. A II. ütemhez (Boróka utcától a Kádár utcáig) hozzá tartozott az utca teljes hosszában a harmadik aszfaltréteg felvitele, valamint a zárt vízelvezető rendszer létrehozása is. A teljes kivitelezés költsége a csapadékvízelvezető rendszerrel együtt bruttó 173 millió forint volt. Ezt idén július 13-án adták át.

Idén további 19 utca tervezése van folyamatban. Ezek a Fokos utca, Felsőpércsi utca, Szőlőskert utca, Szarvas utca, Új utca, Kisdobos utca, Paprika utca, Szilva utca, Cimbalom utca, Délibáb utca, Gohér utca, Harsona utca, Kadarcs utca, Fészek Lakópark, Síp-Lant-Dob utcák, Szitakötő köz és Gönczy Pál utca. Az engedélyezési eljárások folyamatosan zajlanak.

2. Földutak stabilizálása, karbantartása.

Debrecenben összesen 106 km hosszú belterületi, szilárd burkolattal nem rendelkező útjainak karbantartására idén mintegy 33 millió Ft áll rendelkezésre, mely összeg legnagyobb részét a Kertségi Fejlesztési Program biztosítja. A rendelkezésre álló összeg mintegy 70 utca lokális jellegű vagy hosszabb, egybefüggő szakaszokon történő javítását teszi lehetővé.

A kivitelezések – mivel a munka időjárásfüggő – a nyár elején kezdődtek el és eddig mintegy 30 utcában volt kisebb-nagyobb munkavégzés. A földút karbantartási munkálatok legkésőbb október végére fejeződnek be.

3. Közvilágítás.

A Kéknyelű utcában, a Sáfrány utcában és az Iringó utcában összesen bruttó 8,4 millió forint értékben épült közvilágítás. A Kéknyelű utca és a Szilváni utca torkolatában (1db), a Szilváni utca mentén (2 db), a Sáfrány utcán (3 db) és az Iringó utcán (4 db) került ki összesen 10 darab villanyoszlop, amelyekről korszerű, LED lámpák világítják meg az utcát.

4. Csapadékvíz elvezetés.

A Nagysándor-telepen és a keleti városrészben indult TOP forrásból fejlesztés, mindkét városrészben rendelkezik az önkormányzat vízjogi létesítési engedéllyel, a tervezőnek a kiviteli terveket 2017 október 2-ig kell elkészíteni, utána indulhat meg a kivitelezési közbeszerzési eljárás. A két program megvalósítása 2018-ban várható.

A Nagysándortelep csapadékvíz elvezetésének rendezésére 436 millió forintot költ a város.  A fejlesztés alá vont területek: Pósa utca, Harsona utca, Kishegyesi utca, Szent Mihály utca, Síp utca, Lant utca, Dob utca, Cimbalom utca, Gyulai utca, Barcaság utca, Megyer köz, Érmellék utca, Torockó utca, Dévény utca, Világos utca, Furulya utca, Kadarcs utca, Gólyahír utca. A kiépülő zárt csatornarendszer teljes hossza: 4300 m.  A kivitelezés kezdetének várható időpontja 2018. 06. 30. A projekt 2019. év végén fog zárulni. Debrecen, keleti városrész csapadékvíz elvezetésének rendezésére a költségvetésben 459 millió forint áll rá rendelkezésre. A fejlesztés alá vont területek: Marokszedő utca, Málna utca, Cseresznye utca, Josta utca, Ribizli utca és a Köszméte utca. A keleti városrésznél a kiépítendő csapadékcsatorna teljes hossza: 2980 m. A kivitelezés kezdetének várható időpontja 2018. 06. 30. A projekt 2019. év végén zárul.

5. Kerékpárutak.

Két nyomvonalon kezdődött el kerékpárutak tervezése. Az első a 33-as számú főút mentén: az úgynevezett hivatásforgalmi, azaz munkába járáshoz, iskolába járáshoz használt kerékpárút építése a 33-as főút mentén Debrecen, Metro csomópontjától Kismacs, Orgona utcáig. Turisztikai célú kerékpárút is lesz, mégpedig Kismacs, Orgona utcától a Látóképi tóig. A másik nyomvonal a Keleti városrészben: hivatásforgalmi kerékpárút Debrecen, Wesselényi utcától (Keletterv előtti csatlakozás) a Sikló utcáig, a turisztikai célú kerékpárút építése a Sikló utcától a Panoráma útig tart majd. A kerékpárutak tervezése folyamatban van, a kivitelezés várhatóan 2018. évben valósul meg több mint egymilliárd forintból.

A Kertségi Fejlesztési Program a Fidesz-KDNP Frakció kezdeményezésére indult el 2012-ben, amelyre összesen, az ez évi forrásokkal együtt több mint 8 milliárd forintot fordítottak. 2016-ban 2,45 Mrd, 2015-ben 726 millió, 2014-ben 1,2 Mrd, 2013-ban 661 millió, 2012-ben pedig 383 millió forint állt rendelkezésre a kertségi fejlesztésekre.