Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az 5.-11. évfolyamos tanulók részére 10 hónapon keresztül havi 10.000 forint pénzbeli támogatást nyújt, amennyiben a tanuló tanulmányi átlaga eléri a 4,5-et, és Magyarország vagy a szakminisztériumok által meghirdetett országos tanulmányi verseny döntőjében az első 10 helyezés valamelyikét, illetve nemzetközi vagy országos szakszövetségi sportverseny vagy diákolimpia, művészeti verseny, vetélkedő döntőiben az első 6 helyezés valamelyikét érte el, s a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 71.250 forintot.

A támogatásra való jogosultság feltételeiről részletes információk elérhetők a www.debrecen.hu internetes honlapon az Ügyintézés / Papíralapú ügyintézés / Szociális ügyek / Tehetséges tanulók támogatása útvonalon. A kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatvány az oktatási intézményben kérhető vagy letölthető a fentebb ismertetett internetes elérési útvonal végén található tájékoztatóból is.

A kérelemmel kapcsolatban felvilágosítás Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Osztályán személyesen, illetve az 52/517-759-as vagy az 52/517-770-es telefonszámokon kérhető.